ญี่ปุ่นรีไซเคิลพลาสติกเป็นทรัพยากรได้อย่างไร?

"ประเทศที่ถูกวิจารณ์ว่าใช้พลาสติกมากขนาดนี้อย่างญี่ปุ่น มีวิธีการจัดการกับขยะพลาสติกมหาศาลที่เกิดขึ้นได้อย่างไร"

Coding

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รักการห่อสิ่งของด้วยพลาสติกเป็นชีวิตจิตใจ แล้วประเทศที่ถูกวิจารณ์ว่าใช้พลาสติกมากขนาดนี้อย่างญี่ปุ่น มีวิธีการจัดการกับขยะพลาสติกมหาศาลที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ไปติดตามกัน

ทุกวัน รถบรรทุกคันใหญ่จะขนขยะพลาสติกราว 10 ตัน มาที่โรงงานรีไซเคิลขยะอิจิคาวะ คันเคียว ที่ตั้งอยู่แถบชานกรุงโตเกียว

เมื่อเทขยะลงมาแล้ว คนงานก็จะเริ่มแยกสิ่งแปลกปลอม และแยกชนิดขยะอีกครั้ง บนสายพานลำเลียง

เมื่อแยกขยะเรียบร้อยแล้ว ขยะพลาสติกทั้งหมดจะถูกบีบอัดให้กลายเป็นก้อนขนาดใหญ่ ก่อนที่รถยกจะขนไปเก็บไว้ที่โกดัง เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

ต้องยอมรับว่า คนญี่ปุ่นและอุตสาหกรรมค้าปลีก นิยมการใช้พลาสติกมาก ใช้ห่อแทบทุกอย่าง ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ชั้นสูง ไปจนถึงผลไม้เพียงหนึ่งลูกก็ต้องห่อพลาสติก…รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง มาตรการแบนถุงพลาสติกก็บังคับใช้หละหลวม…แต่ทำไมญี่ปุ่นมีขยะพลาสติกน้อย

นั่นก็เพราะญี่ปุ่นเองมีกฎหมายที่ซับซ้อนและเข้มงวดเกี่ยวกับการแยกชนิดขยะ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการรีไซเคิล…ทางการท้องถิ่นโตเกียว และเมืองอื่นๆ ต่างมีกฎระเบียบการแยะขยะของตัวเอง ลงลึกตั้งแต่ว่า จะแยกอย่างไร ขยะไหนควรเป็นชนิดอะไร แยกตั้งแต่ กระป๋อง กระดาษ และขยะรีไซเคิลอื่นๆ และกำหนดเวลาการเก็บขยะแต่ละชนิดในแต่ละวัน

สถาบันจัดการขยะพลาสติกระบุว่า การทำแบบนี้ ช่วยให้รีไซเคิลขยะพลาสติกได้มากกว่า 1 ใน 5 ส่วนที่เหลือก็นำไปเผาผลาญเป็นเชื้อเพลิง ทำความร้อน หรือผลิตไฟฟ้าได้ โดยมีขยะพลาสติกเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่นำไปเผาทำลายแบบทิ้งเปล่า และมีไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่จะไปจบที่แหล่งทิ้งขยะ


Update on 25 June 2020