NEWS & EVENT

Union J.Plus (Thailand)

Special Event


เตรียมตัวพบกับคาราวานรถ “ถังวนถุง” “โครงการมือวิเศษ x วน”

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ได้ผนึกกำลังกับ โครงการ “วน” (Won Project) ริเริ่ม “โครงการมือวิเศษ x วน” ขึ้น โดยจะตั้งจุด “ถังวนถุง” เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้

Special Event


PET รีไซเคิล ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

มาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันนะครับว่า ขวดพลาสติก PET ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นนำมารีไซเคิลแล้วจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

Coding
Union J Plus at CPE 2013

CPE 2013, co-hosted by China Petroleum and Chemical Industry Association (CPCIA), China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), Sinochem Corporation, China National Light Industry Council (CNLIC) and the