กิจกรรม/ข่าวสาร

Union J.Plus (Thailand)

Coding

Special Event / กิจกรรมพิเศษ


แยกขยะ...เพื่ออะไร?

ทุกวันนี้ ปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ถือเป็นหนึ่งปัญหาระดับโลก เลยก็ว่าได้ ยิ่งมนุษย์มีพัฒนาการด้านความเจริญทางวัตถุมากขึ้น ขยะจากความเจริญ ก็มีมากขึ้นและที่สำคัญ ขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก็มีมากขึ้นเช่นกัน #unionjplusgreen

Coding

Special Event / กิจกรรมพิเศษ


ลดสภาวะโลกร้อนด้วยหลัก 3R

REUSE REDUCE RECYCLE

Coding

Special Event / กิจกรรมพิเศษ


Union J. Plus (Thailand).,Co.Ltd participate the international Exhibition on plastics & rubber industries in Asia

Union J. Plus (Thailand).,Co.Ltd participate in Chainaplas 2019

Coding
CHINAPLAS 2018

The 32th International Exhibition on Plastics and Rubber Industries

Coding
UNION J. PLUS (THAILAND)., CO. LTD of A-PLAS in 2018

There arStaging under the theme “Connecting ASEAN Plastic Industries”, the 2nd edition of A-PLAS in 2018e many variations of passages of Lorem Ipsum available

Coding
PLASTICS & RUBBER INDONESIA 2018

Contrary tOur company take part in the indonesia exhibitiono popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Coding
Union J Plus at CPE 2013

CPE 2013, co-hosted by China Petroleum and Chemical Industry Association (CPCIA), China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), Sinochem Corporation, China National Light Industry Council (CNLIC) and the